Hvad kan jeg gå til?
Praktiske oplysninger

Tilmelding

Undervisningen er for børn og unge 0-25 år med bopæl i Frederiksberg kommune.
Tilmeldingen gælder hele sæsonen, som er 1. september til juni måned.
Læs mere under fanebladet 'Regler' om evt. udmeldelse.

KLIK HER, hvis du er over 25 år
.
KLIK HER, hvis du IKKE bor på Frederiksberg.


Du kan tilmelde dig den nye sæson 2019/20 fra 26. april 2019 kl. 12.

Tilmeldingsfrister:

Musik og Dans & Performance: 24. maj 2019 kl. 23.59.*
Billedskolen og Filmværkstedet: 31. august 2019 kl. 23.59.*

*Du kan tilmelde dig i løbet af hele sæsonen, dvs. også efter fristen. Hvis der ikke er ledig plads, kommer du automatisk på venteliste.
Rigtig mange, der starter på venteliste, får tilbudt plads i løbet af sæsonen.
Man betaler først fra den dato, man starter.

Vejledende prioriteter ved fordeling af elevpladser

 1. Alle rettidige tilmeldinger fra ansøgere bosat i Frederiksberg kommune behandles lige.
   
 2. Blandt disse prioriteres ansøgerne i følgende orden:
  a) gentilmeldinger til samme fag
  b) gamle elever fra andre fag
  c) gamle ventelisteelever
  e) nye elever
   
 3. Ikke rettidigt modtagne tilmeldinger prioriteres i den rækkefølge de indkommer og placeres efter rettidigt tilmeldte nye elever (2.e).
   
 4. I udvælgelsen tages der hensyn til evt. søskende på skolen. Dette dog kun i tilfælde af at andre prioriteter stiller flere elever lige.
   
 5. I fordelingen af instrumentalelevpladser kan der opnås dobbelt tid eller to fag i de tilfælde, hvor det af pædagogiske grunde skønnes begrundet. Denne vurdering foretages af skolens ledelse i samarbejde med de aktuelle lærere.


Udenbys elever

 1. Elever, der ikke er bosat i Frederiksberg kommune, kan normalt ikke optages. Undtaget er besættelse af evt. ledige pladser i de tilfælde, hvor ansøgerens hjemkommune eller ansøgeren privat udreder det tilskud, som Musikhøjskolen modtager fra Frederiksberg kommune for den givne plads, samt et administrationsgebyr. Gældende takster kan ses under fanebladet 'Regler'.
   
 2. Udenbys elever skal derudover betale almindelige undervisningstakster på lige fod med elever fra Frederiksberg kommune.
   
 3. Udenbys elever optages for én sæson ad gangen.