Hvad kan jeg gå til?
Praktiske oplysninger

Musikhøjskolens Hjælpefond

Musikhøjskolens Hjælpefond er en lille fond, der støtter ”det fælles virke for elever og lærere på Musikhøjskolen” (citat fra formålsparagraffen). Det sker ved støtte til forbedring af skolens lokaler eller instrumenter samt til lærernes deltagelse i kurser. Fonden støtter også, at lærerne afholder koncerter. Endelig ydes der tilskud til større tværgående projekter, hvori indgår medvirken af lærere og/eller elever ved Musikhøjskolen, og som finder sted i Musikhøjskolens regi.
 
Fonden fungerer som en forening, og kontingentet er 360 kr. årligt for skolens lærere og 100 kr. for eksterne.

Hjælpefonden yder ikke støtte til nedsat elevbetaling. Der henvises til emnet "rabat/nedsat betaling" - klik her.
 
Fonden kan kontaktes ved henvendelse til formand Rune Lundsgaard via mail – klik her.
 
Indmeldelse i fonden sker på nedenstående formular.